Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!
Cai Rang Tourist Center
Cai Rang Tourist Center

2Q32+HG Le Binh street, Cai Rang District

Đt: 02923 527 955

Police of Binh Thuy District
Police of Binh Thuy District

Road 36, Binh Thuy Ward, Binh Thuy County, Can Tho City

Đt: 0292 3841 603

 Receiving reflecting violations of food safety
Receiving reflecting violations of food safety

317/10 Nguyen Van Cu Street, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho

Đt: 0292.894.556

 Receive denunciations that cause security disorder
Receive denunciations that cause security disorder

9A Tran Phu, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

Đt: 0693.672.125

10.0478821,105.7688232
10.0478821,105.7688232

1 Alley 188, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

Đt: 0292 3898 741

Cai Rang district police
Cai Rang district police

Le Binh Ward, Cai Rang district, Can Tho

Đt: 02923 910 333