Hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam, Cần Thơ tổ chức Ngày hội Chợ nổi Cái Răng 2022

21/06/2022 186 0
Năm nay, Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng có chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, diễn ra từ ngày 8 - 10/7.

Sample Plan