Cần Thơ có thêm 12 sản phẩm OCOP 4 sao

22/11/2021 84 0
Chiều 19/11, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Cần Thơ tổ chức đánh giá, xếp hạng cho 14 sản phẩm OCOP của quận Thốt Nốt và quận Cái Răng.

Sample Plan