Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

31/08/2020 31/08/2020

114 0

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ:

 + Thời gian: lúc 5 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020.

 + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

- Viến tượng đài Bác Hồ:

 + Thời gian: lúc 6 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020.

 + Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều.

- Họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020): Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và Truyền hình thành phố.

 + Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020.

 + Địa điểm: Hội trường thành ủy Cần Thơ.

- Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020):

 + Thời gian: lúc 19 giờ, ngày 31/8/2020.

 + Địa điểm: Trên địa bàn quận, huyện.

Bản đồ

Lịch trình mẫu