Thông báo Tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

06/06/2024
2530

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương.

Cuộc thi nhằm chọn ra bộ nhận diện chính thức mang tính biểu tượng, đặc trưng về địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội và con người Bình Dương trong tiến trình phát triển; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, giới thiệu, quảng bá đậm nét bản sắc của Tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh tham gia sáng tác, thiết kế, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc Bình Dương; khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh cho các tầng lớp Nhân dân. 

 

Cuộc thi được tổ chức theo các thể loại gồm:

- Thể loại 1: Thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Bình Dương.

- Thể loại 2: Thiết kế linh vật của tỉnh Bình Dương.

- Thể loại 3: Thiết kế quà tặng của tỉnh Bình Dương.

- Thể loại 4: Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương

 

Đối tượng dự thi:

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký và Tổ giúp việc).

- Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm.

- Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia thi; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện theo quy định pháp luật. 

 

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi cho đến hết ngày 30/9/2024.

 

Đính kèm:

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

Công văn số: 1640 -CV/BTGTU, ngày 08 tháng 3 năm 2024, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, V/v gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

 

Comments

You need to or new account for leaving comments.


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!