Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!
Mai Linh Taxi
Mai Linh Taxi

337 Nguyen Van Linh, An Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

Đt: 02923656565

Detail

Green Taxi
Green Taxi

60A, 3/2 street, Hung Loi ward, Ninh Kieu district, Can Tho city

Đt: 02923739739

Vinasun Taxi
Vinasun Taxi

26 Nguyen De Street, An Hoa, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 02923827272

Detail

 Mekong Taxi
Mekong Taxi

Quang Trung Street, Cai Rang District. Can Tho City

Đt: 02923696969

Khanh Cuong Taxi
Khanh Cuong Taxi

Residential Area No. 9, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

Đt: 02923868686

Detail