'Ngành VH-TT-DL TP. Cần Thơ chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19!'

24/09/2021 82 0
Nhiều kế hoạch tâm huyết của Ngành đều bị ảnh hưởng, bị tạm dừng hoặc giảm quy mô. Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT-DL Cần Thơ, ông Nguyễn Minh Tuấn nói rằng: "Đại dịch COVID-19, thách thức lớn đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thành phố"

Sample Plan