Cần Thơ lần đầu tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến

18/01/2022 133 0
Đây là sự kiện góp phần khôi phục hoạt động du lịch, tạo chuyển biến về hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Cần Thơ.

Sample Plan